Δημιουργικό παιχνίδι

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Στο ημερήσιο ωρολόγιο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου, οι ελεύθερες δραστηριότητες στις γωνιές κατέχουν μεγάλη χρονική διάρκεια και εναλλάσσονται με τις οργανωμένες, πράγμα που δείχνει την μεγάλη παιδαγωγική τους σημασία και αναγκαιότητα για μια ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών αυτής της ηλικίας.

Οι γωνιές που έχουμε δημιουργήσει στο Νηπιαγωγείο μας, λειτουργούν πλέον, μετά από ένα τρίμηνο (από την έναρξη της σχολικής χρονιάς) με πολλή μεγάλη ηρεμία, συνεργατικότητα, και δημιουργικότητα.

  • Η γωνιά του ηλεκτρονικού υπολογιστήSANY0252SANY0251SANY0253SANY0271SANY0273SANY0272
  • Η γωνιά του οικοδομικού υλικού
  • SANY0265SANY0264
  • η γωνιά του κολλάζ και της ζωγραφικήςSANY0250

 

Πρόσθετες πληροφορίες